Innovatieve halteplaatsen

Van 9 november 2020 tot en met 16 februari 2021 hebben zes studenten van de bacheloropleiding Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag gewerkt aan een duurzaam en innovatief concept voor de Groene lijn. Architect en docent Lada Hršak begeleidde de studenten tijdens het ontwerpproces.

Het project

Hun opdracht luidt: Ontwerp minimaal twee vernieuwende haltes die laten zien wat mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en die passen in de omgeving. Denk daarbij niet alleen aan het bushokje, maar ook aan de directe omgeving van de halte, zoals de tegels en struiken. De CO2-footprint van het materiaal én toekomstig hergebruik doen er dus toe. Ga uit van de doelen van de Groene lijn en probeer de halte een fun-element mee te geven. Verder moet de halte goed toegankelijk zijn (voor mensen die slecht ter been zijn, blinden) en veilig, stevig en onderhoudsvriendelijk zijn. Maak van een verblijf op de halteplaats iets bijzonders, dus!

De wens is om minimaal één van de ontworpen haltes ook daadwerkelijk te plaatsen. Inzicht in de eenmalige en jaarlijks terugkerende (beheer)kosten van de diverse onderdelen is dus belangrijk. Het project wordt begeleid door inhoudelijk specialisten van Arriva en OFN.

De volgende stap

De ontwerpen worden door de afdeling Engineering van OFN beoordeeld en waar nodig aangepast, zodat ze daadwerkelijk geplaatst kunnen worden. Ook wordt er een eerste kostenraming gemaakt. OFN en Arriva leggen die voor aan de relevante stakeholders (gemeenten en provincie) om te kijken of zij de ontwerpen langs de buslijn willen uitvoeren. Kom later weer eens terug op deze site voor een update!

Het proces

In fase 1 maakten de zes studenten eerst individueel een ontwerp. Halverwege het project werden deze ontwerpen beoordeeld door OFN en Arriva. Drie daarvan zijn geselecteerd; daarmee gingen de studenten in fase 2 verder. Van deze drie ontwerpen is een maquette, beschrijving (gekozen materialen, kosten) en een tekening gemaakt, zodat het ontwerp in een later traject vertaald kan worden in een technisch ontwerp.

Fase 1 Ontwerp: Kaja Hribšek, foto: Hans Poel

Bryan Arends
Philip Atanasov
Ilya Doreanu
Ebru Güner
Kaja Hribšek
Courteney Reitz

Planning

9 november 2020 t/m 16 februari 2021: ontwerp van drie innovatieve halteplaatsen

Meedoen?

Wil jouw opleidingsinstituut ook een duurzame opdracht geven aan studenten?